Umjetnička galerija BiH

Ivana Udovičić

 

PRAVNI STATUS
Umjetnička galerija BiH nakon posljednjeg rata nema riješen status, formirana je od SR BiH, a država BiH se od 1995.g. nije očitovala o ovoj instituciji, niti preuzela ulogu njenog Osnivača. Predstavnici vlasti su usaglašeni u tome kako niko od njih nije nadležan! Trenutno nemamo potpis deponovan u sudu, a koji se smatra važećim, stoga ne možemo potpisivati dokumente, prijavljivati se na konkurse. U maju2011. g. v.d. direktorica je otišla u penziju, te se ova institucija nalazila preko godinu dana bez ikakvog organa upravljanja. Mandat posljednjeg Upravnog odbora istekao je prije osam godina i nikada nije formiran novi.

FBiH je prije par dana imenovala privremenog direktora, što bi se moglo smatrati kao nagovještaj početka rješavanja našeg problema. Država BiH zaobilazi na sve načine da se očituje o nama, na pozitivan ili negativan način. MCP kaže da je po Dejtonskom sporazumu kultura na nivou entiteta I kantona, a da oni imaju samo koordinacionu ulogu. Federalno i kantonalno ministarstvo kulture nas tretiraju kao državnu instituciju i izostavljaju iz svog budžeta.

VAŠE DJELOVANJE PO PITANJU STATUSA I REAKCIJE JAVNOSTI
Apeli, zatvaranje galerije, ‘okupiranje galerije’, veliki publicitet kroz medije…Imamo čitav niz pisama podrške domaće i strane javnosti od kojih je najznačajnija bila peticija CIMAM-a. Na žalost ništa nije urodilo plodom. OHR se nije očitovao po ovom pitanju.

Uposlenici Umjetničke galerije BiH odlučili su 1.9. 2012. Zatvoriti svoja vrata za posjetitelje i tim činom skrenuti pažnju na situaciju u kojoj se nalaze. Nakon 100 dana ništa se nije dogodilo, niti s finansijskog niti s bilo kojeg drugog aspekta. Ranije dogovarane izložbe došle su u pitanje, a nikakve buduće nisu mogle biti ostvarene. Goethe institut s kojim smo radili u nekoliko navrata insistirao je na pružanju podrške kroz organiziranje jednog od svojih projekata u Umjetničkoj galeriji BiH, omogućavajući na taj način da Galerija bude otvorena barem za vrijeme trajanja izložbe, zahvaljujući finansijskoj pomoći Goethe instituta. Na žalost ovakav čin nije shvaćen na pravi način, pa je Galerija dobila i niz negativnih reakcija javnosti, iako su sličan model podrške ovoj instituciji podržale neke druge strane organizacije. Obzirom da se do danas ništa značajno nije dogodilo u smisli statusa i finansiranja Umjetničke galerije BiH, uposlenici su odlučili da “otvaraju” Galeriju po potrebi u komercijalne svrhe kako bi  obezbijedili sredstva za pokrivanje elementarnih troškova

FINANSIRANJE
Problem nije riješen u posljednjih 16 godina. Kako Bosna i Hercegovina nema ministarstva kulture na državnom nivou, prema Dejtonskom mirovnom sporazumu kultura se “spušta na entitetske, odnosno u slučaju Federacije BiH na kantonalne nivoe, s tim što ostaje nedefiniran statu institucija kulture od državnog značaja, a samim tim i proglem njihovog finansiranja. Nakon Dejtona, par godina ove institucije finansirala je FBiH, zatim smo ‘pali’ na kantonalni nivo. Kanton Sarajevo nam trenutno daje samo 40,000KM godišnje za režije., FBiH finansira poneki projekat, ali ne i redovni rad. MCP raspisuje godišnji grant, opet za projekte, ne za redovan rad.  Jedan dio zaradimo izdavanjem prostora, kao neka ‘stara kurva’. Sav redovan rad u vidu osavremenjivanja, obogaćivanja, fundusa, biblioteke i dokumentacije, te bilo koji oblik istraživačke djelatnosti potpuno je obustavljen. Opravka i obnova zgrade iziskivala je znatna sredstva, obzirom da je zgrada u posljednjem ratu jako stradala, a finansirana je isključivo od donacija.

KRATAK OPIS PONUDE I PROFIL KORISNIKA
6.000 djela sastoji se od sedam različitih kolekcija od kojih je najvažnija  kolekcija bosanskohercegovačke umjetnosti. Niti jedna institucija u svijetu ne posjeduje kvalitetniju i sadržajniju kolekciju ove vrste. Pored bh kolekcije UGBiH posjeduje još i kolekciju ikona, kolekciju jugoslavenske umjetnosti, zbirku radova Ferdinanda Hodlera, međunarodnu zbirku donacija, Zbirku stare i strane umjetnosti i zbirku fotografija i novih medija.

Kolekcija se nalazi u depou koji ima obezbjeđene mikroklimatske uvjete (što dodatno povećava materijalne troškove u glaeriji), ali se kao važni problemi nameću: nedostatak prostra, što uvjetuje neadekvatan način skladištenja. Zahvaljujući najviše stranim ulaganjima, uspjeli smo obezbijediti uvjete ne ugrožavaju fundus, ali su oni još uvijek daleko od idealnih. Obzirom da je riječ o staroj zgradi i izrazito zahtjevnoj  građi neophodno je kontinuirano ulganje u prostor depoa.

PRIJEDLOG RJEŠENJA
Zauzimanje zvaničnog stava od strane države BiH, Federacije BiH i Kantona prema ovoj instituciji, te u skladu s tim omogućavanje normalnog rada institucije, s dugoročnijim planom saniranja štete koja je nastala u ovom periodu.

Naš prijedlog je da država BiH, Federacija BiH i Kanton Sarajevo procentualno pokrivaju naše redovne troškove (overheads) dok bi za razvoj programa i nalaženje sredstava po projektima bila odgovorna sama Galerija.

OTVOREN/ZATVOREN
Stalna postavka i biblioteka, koje su do sada bile na raspolaganju posjetiocima su zatvorene. Otvorene su samo povremene izložbe koje se organiziraju na komercijalnoj osnovi.

SPECIFIČNI PROBLEMI

 •  Nepostojanje osnivača,
 • Nepostojanje finansijera,
 • Nepostojanje Upravnog odbora, Nadzornog odbora, mi nemamo menadžment, do prije par dana radili smo bez direktora.
 • Odljev stručnih kadrova
 • Nemogućnost funkcioniranja kao ni uspostavljanja bilo kakvog razvojnog plana, zbog administrativnih problema koje prouzrokuje nepostojanje odgovornih osoba.-Nemogućnost javljanja na konkurse/natječaje (jer nam nije riješen status)
 • Dug prema uposlenicima

POTREBE

 • potreba za stručnim kadrom: u BiH je skoro nemoguće doći do kvalitetnog restauratora, nemamo ni fotografa i dizajnera, web dizajnera koji bi radili na digitalizaciji fundusa. Saradnja sa inozemnim stručnjacima I njihova pomoć (na određeno vrijeme da rade kod nas) bila bi izvrsna pomoć.
 • Osavremenjivanje izložbenih prostora (rasvjeta, klimatizacija, video nadzor)
 • Nabavka tehničke opreme (za  potrebe izložbi)
 • Nedostatak skladišnog prostora i namjenskog namještaja za postojeće prostorije za skladištenje
 • Dodatna edukacija kadra
 • Potrošni material za restauratorsku radionicu
 • Obogaćivanje bibliotečkog fonda
 • Pokrivanje duga prema uposlenicima
Leave A Comment