Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

PRAVNI STATUS
Neriješen status, država BiH nije se očitovala o nama, pa nemamo osnivača.

VAŠE DJELOVANJE PO PITANJU STATUSA I REAKCIJE JAVNOSTI
Ne planiramo konkurisati za MCP grant ove godine, jer naši projekti iz književnosti ne mogu nam donijeti dovoljna sredstva da pokrijemo sve troškove, tako da smo prinuđeni da se zatvorimo u sept. zvaćemo SIPA-u i MUP da dođu zaštititi kolekciju jer kad se mi povučemo u zgradi neće niko ostati da je čuva.

FINANSIRANJE
Proteklih 16 godina naš rad nije definiran, finansranje je negarantovano, neredovno, nestabilno. Do 2002. Godine finansirao nas je KS, no skinuo nas je s budžeta 2002. 2006-2010 nas je finansiralo MCP, 2011 niko. Dobijamo samo 3,191 KM od Kantona Sarajevo, ovog mjeseca ni to nismo dobili.

KRATAK OPIS PONUDE I PROFIL KORISNIKA
Osnovan je 1961. godine kao muzej književnosti, a deset godina kasnije proširuje svoju djelatnost i postaje i pozorišni muzej. Godine 1992.otvara svoj izložbeni prostor Galeriju “Mak”. U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH čuva se oko stotinu književnih i pozorišnih zbirki sa više od 20.000 dokumenata, a bavi se i izdavačkom djelatnošću.

PRIJEDLOG RJEŠENJA
Procentualno finansiranje, nije nam važno na kom smo nivou finansiranja, dok god se to riješi, no bilo bi logično da je to država BiH, jer ova građa pripada svim građanima BiH. Bitno je da se država BiH što prije očituje, no građu ne smijemo dijeliti, moramo je zaštititi od tih nastojanja.

OTVOREN/ZATVOREN
Otvoreni smo, no pripremamo se na zatvaranje u septembru 2014, ovako samo gomilamo dugove, nema svrhe raditi.

SPECIFIČNI PROBLEMI
Naš sadržaj je takav da nikako nismo samoodrživi, nemamo šta prodavati, niti su naši projekti konkurentni u odnosu na druge, radi prirode naše ponude.

POTREBE

  • Pritisak na vlasti za rješavanje statusa 7 institucija.
  • Pokrivanje dugovanja za grijanje, plata radnicima.
Leave A Comment