Mislim da je neophodno uvesti kulturu u Vijeće ministara

Korespondencija: Vedrana Seksan, glumica (Sarajevo, 14 August 2012)

Vaš stav o postojećoj situaciji u kojoj se nalazi 7 institucija BiH ‘od državnog značaja’

  1. Koji su uzroci postojeće krize?

Apsolutno ne postojanje države Bosne i Hercegovine i njeno trenutno funkcionisanje, kada je kultura u pitanju, u skladu sa Dejtonskim sporazumom koji ne predviđa kulturnu politiku na nivou države.

  1. Koje su posljedice (političke, kulturne, društvene, ekonomske…) ove krize?

Gašenjem ovih institucija BiH bi zaista ostala u mraku koji bi kasnije bilo jako teško osvijetliti. Valjda zato jer u kultri nema novaca za «kićenje» politika navikla na ten percent ne želi da vidi koliko upravo kulturni djelatnici ove zemlje, a to iako je ponavljano milion puta nije fraza, jedini svjetlaju obraz države BiH.

 

Vaše ideje i prijedlozi za rješavanje situacije

  1. Šta predlažete da bude učinjeno (po prioritetima), od strane koga i zašto?

Mislim da je neophodno uvesti kulturu u Vijeće ministara, pri tom ne misleći samo na kulturu među ministrima, nego na resor koji bi odredio prioritete i finansirao institucije čiji je osnivač bila nekadašnja Republika BiH, a sada bi po logici trebala da bude država.  Ovako bi se trajno riješilo pitanje ko je odgovoran za ove institucije.

  1. Šta bi po Vašem mišljenju institucije mogle/trebale uraditi u cilju pokretanja rješavanja problema s kojima se suočavaju, a da to nisu već uradile?

Teško mi je reći šta bi trebale, a još mi je teže reći šta nikako ne bi trebale, ali to moram. Nikako se ne bi trebale zadovoljavati sadakom i povremenim novčanim injekcijama kojima se već godinama svima mažu oči. Teško mi je reći ovako nešto jer mij je jasno da se tim mrvicama plaćaju radnici čija primanja kasne po pola godne, ali se u sito vrijeme i pere nesposobna i neučinkovita politika.

 

——————————————————————

Vedrana Seksan

Vedrana Seksan rođena je u Sarajevu. Diplomirala je na Akademiji scenskih umjetnosti na Odsjeku za glumu 1998. godine, a magistrirala umjetnost na Univerzitetu Essex, Velika Britanija, 2005. Od 1993. do 2005. radila je kao novinar u magazinu Dani. Bila je glavni i odgovorni urednik magazina Gracija od 2005. do 2006. godine. Trenutno je kao glumica angažirana u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Još uvijek objavljuje kolumne u Graciji.

Leave A Comment