Da bi se oslobodile kreativne snage, potrebno je imati i poneki smiješan prijedlog

Komentar: Said Jamaković, arhitekta (Sarajevo, 28. septembar 2012.)

Mislim da bi se trebalo koncentrisati na Zemaljski muzej, ne samo zato što je to najveća vrijednost, nego i zato da bi akcija bila uspješna. Niko nema para za sve, ali se na određene probleme može koncentrisati. Muzej sa svim zbirkama i silnim materijalom koji još nije izložen, kao što su sanduci sa neolitom predstavlja pravi nacionalni trezor. Treba otići i do Banjaluke i do Mostara pa sa svima razgovarati o umrežavanju sistema muzeja, i o povremenim izlaganjima zbirke muzeja u drugim muzejima u BiH.

Razgovori moraju biti na najvišem nivou, a ne treba zanemariti ni predlagače budžeta u određenim društveno-političkim zajednicama.

Mislim da bi u ovu aktivnost bilo neophodno uključiti i ključne političke ličnosti i moliti ih za prijedloge. Za ove aktivnosti neophodno je dati realan prikaz današnjeg funkcionisanja odnosno nefunkcionisanja i troškova muzeja.

Na internetu sam našao da je muzej 2010. bio na budžetu države sa iznosom od 800.000 KM.  Ne znam šta je bilo sa tim nakon te godine. Potraga za budžetskim sredstvima ima svoja pravila. Prvo moraš kod zahtjeva za sredstva da budeš kratak jasan i jezgrovit i da ga u pismenoj formi predaš mjerodavnim, ali istovremeno moraš i lično da posjetiš sve ljude koji učestvuju u odobravanju tih sredstava. Ako neko misli da može kukati u kancelariji i da će nešto postići onda se vara, jer se posjetom i zahtjevom moraš zadužiti da bi nekad drugim ljudima vratio što su ti pomogli.

Aktivnosti muzeja moraju biti neuporedivo sveobuhvatnije cijeneći materijal kojim raspolažu.

Ne daju fotografisati u muzeju i onda se čude što popularnost opada, a sa njima i dotok sredstava. To bi se moglo nazvati anti-marketingom.

Mislim da neuspješan direktor mora odstupiti i dati mjesta nekom agilnijem. Listajući publikacije gradskog muzeja iz prošlih vremena vidi se ogromna aktivnost jednog znatno manjeg fundusa u nastajanju.

Morao bi se raspisati konkurs za direktora, a na osnovu  programa za puno kompleksnije djelovanje te institucije.

Poseban problem svih tih institucija je nastao kad se raspala BiH na dva segmenta, pa te djelatnosti nisu proglašene od interesa za državu BiH. Sljedeće kombinacije su od interesa za Federaciju BiH, od interesa za Kanton i od interesa za Grad (Sarajevo), stoga možda svi da doprinesu u nekom omjeru.

Jedan zamak nije imao novca za održavanje, pa je uz odobrenje države prodao dio fundusa kojim će se dodatno finansirati sljedećih dvadeset godina.

Ne znam koliko je ljudi zaposleno , ali pretpostavljam da se i tu daju  smanjiti troškovi. U svakom slučaju nedostaje prikaz troškova od strane muzeja, kako bi se baratalo sa konkretnim podacima i potrebnim sredstvima za vitalno funkcionisanje ovog fantastičnog segmenta BiH.

Probajte naći na internetu nešto zanimljivo iz zbirki muzeja. Ja nisam uspio.

Muzej je proglašen nacionalnim spomenikom od Državne komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, ali ne vidim da je na listi ugroženih spomenika. Osim toga morao bi se fundus muzeja proglasiti nacionalnim spomenikom.

Da bi se riješio problem moraju  se sve varijante staviti na sto, ma kako to surovo zvučalo. Da bi se oslobodile kreativne snage neophodno je imati i poneki smiješan prijedlog, jer kad se svi suviše uozbilje rezultati su neozbiljni.

 
—————————————–

Said jamaković

Said jamaković poznati je bh. arhitekta i raniji Direktor Zavoda za izgradnju grada Sarajeva

Leave A Comment