Interview with the Deputy Director of the National Museum of B&H

Interviewed by Ms Aida Hadžimusić, August 2012 1. Dear Ms Filipović, from previous interviews with Mr. Busuladžić I understood that the major problem of the museum is unsolved legal status. Museum is „no man’s land“; neither government, nor federal institution. Could you provide me with some more information about this issue? Museum was founded in […]

The National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  THE LEGAL STATUS Undefined legal status of the Institution is undoubtedly the leading problem it has been facing. This problem causes other problems, primarily of financial, but also of structural nature: there is no regular funding provision for overhead costs – salaries and running costs; the steering board’s mandate expired, and the new one […]

Zemaljski muzej B&H

PRAVNI STATUS Neriješen. Nemamo osnivača, jer se država BiH nikada nije očitovala o nama, iako bi oni to morali prema zakonima koje su naslijedili od SFRJ, a koje nisu promijenili.  VAŠE DJELOVANJE PO PITANJU STATUSA I REAKCIJE JAVNOSTI Pisali smo brojnim tijelima, apelovali putem medija, no reakcije nema. Još nismo tužili, ali to sad postaje […]

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

PRAVNI STATUS Neriješen status, država BiH nije se očitovala o nama, pa nemamo osnivača. VAŠE DJELOVANJE PO PITANJU STATUSA I REAKCIJE JAVNOSTI Ne planiramo konkurisati za MCP grant ove godine, jer naši projekti iz književnosti ne mogu nam donijeti dovoljna sredstva da pokrijemo sve troškove, tako da smo prinuđeni da se zatvorimo u sept. zvaćemo […]

Kinoteka BiH

PRAVNI STATUS Javna ustanova Kinoteka Bosne i Hercegovine u Sarajevu osnovana je 1. juna 1994. godine kada je donesen Zakon o Kinoteci BiH. Zakon je donijela Skupština BiH i objavljen je u Službenom listu broj 13 od 9. juna 1994. godine, strana broj 208. Na Kinoteku  BiH se primjenjuje  i Zakon o filmskoj djelatnosti Službeni […]

Historijski muzej BiH

PRAVNI STATUS Pravni status Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine u ovom trenutku, kao ni u posljednjih  dvadeset godina, nije definisan što znači da se ova institucija nalazi u pravnom vakuumu. Predstavnici vlasti se načelno slažu da je situacija u kojoj se nalazi Muzej teška, ali se ne smatraju odgovornim za to. Nijedan nivo vlasti (Ministarstvo […]

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

PRAVNI STATUS Neriješen pravni status osnovni je problem, koji za sobom povlači prije svega finansijske, ali i strukturalne probleme: bez trajnog izvora finansiranja za redovan rad – naknade zaposlenicima i materijalne troškove; upravni odbor kojem je istekao mandat, suglasnost resornog ministarstva za imenovanje direktora; Pravila i pravilnike institucije; a sve to vodi i do razvojnih […]

Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH

PRAVNI STATUS Trenutni pravni status Biblioteke nije riješen iako je na snazi Lex specialis, Zakon o biblioteci za slijepa i slabovidna lica u RBiH iz 1995. godine, koji ovu biblioteku svrstava u Javne ustanove kulture u državnoj svojini. Po mom mišljenju ova bi bilioteka trebala imati status institucije na državnom nivou. No, država BiH nikako […]

Umjetnička galerija BiH

  PRAVNI STATUS Umjetnička galerija BiH nakon posljednjeg rata nema riješen status, formirana je od SR BiH, a država BiH se od 1995.g. nije očitovala o ovoj instituciji, niti preuzela ulogu njenog Osnivača. Predstavnici vlasti su usaglašeni u tome kako niko od njih nije nadležan! Trenutno nemamo potpis deponovan u sudu, a koji se smatra […]

The National Library for the Blind and Partially Sighted Persons

INSTITUCIJA: Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH   PRAVNI STATUS Trenutni pravni status Biblioteke nije riješen iako je na snazi Lex specialis, Zakon o biblioteci za slijepa I slabovidna lica u R BiH iz 1995. godine, a koji ovu biblioteku svrstava u Javne ustanove kulture u državnoj svojini. Po mom mišljenju ova bi bilioteka […]