Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

Bedita Islamović

PRAVNI STATUS
Neriješen pravni status osnovni je problem, koji za sobom povlači prije svega finansijske, ali i strukturalne probleme: bez trajnog izvora finansiranja za redovan rad – naknade zaposlenicima i materijalne troškove; upravni odbor kojem je istekao mandat, suglasnost resornog ministarstva za imenovanje direktora; Pravila i pravilnike institucije; a sve to vodi i do razvojnih problema (stručno usavršen i perspektivan kadar odlazi, nema sredstava za razvoj kolekcija i novih vidova rada, za saradnju s drugim institucijama, za moderniziranje postojećih servisa…)

Osnivačka prava na NUBBiH  ima Država BiH – Vijeće ministara BiH (Ministarstvo civilnih poslova), ali ih ne ispunjava: nije imenovala Upravni odbor, Nadzorni odbor, direktora NUBBiH. MCP čak negira svoje ingerencije za ovu i druge  institucije kojima je BiH osnivač.

U skladu sa odredbama Daytonskog mirovnog sporazuma, osnivač (Država BiH) treba da poštuje zakone u ovoj oblasti koji su na snazi (Zakon o bibliotečkoj djelatnosti iz 1995. godine, i prijeratne zakone) dok ih ne promijeni ili ne donese nove.

NUBBiH je osnovana 1945. godine,  i o opravdanosti njenoga postojanja nema dvojbe. Po osnivanju Univerziteta u Sarajevu,  Narodnoj biblioteci BiH je dodata i funkcija univerzitetske biblioteke, čime je i njen naziv promijenjen u: Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine.

Nakon raspada Socijalističke federativne fepublike Jugoslavije, sve republičke i pokrajinske biblioteke su, po logici stvari, dobile status državnih, osim u BiH.

 VAŠE DJELOVANJE PO PITANJU STATUSA I REAKCIJE JAVNOSTI
Veliki broj pisama molbi za pomoć upućenih brojnim nadležnim institucijama, te Helsinškom komitetu i OHR-u.

Intervjui za medije i press konferencije, uglavnom su bez efekata. Može se kazati da za neko kratko vrijeme pažnja javnosti bude usmjerena ka ovom problemu, ali vlasti ne reaguju. U januaru ove godine su  svi lokalni i svjetski mediji, uključujući BBC, objavili vijest o vrlo teškom stanju ove institucije, ali je stanje i dalje jednako teško.

Zaposlenici su radili i na -30 oC, ali vrata ove Biblioteke nikad nisu bila zatvorena za njene korisnike.

KRATAK OPIS PONUDE I PROFIL KORISNIKA

 •  U NUBBiH je upisano oko 4.000 stalnih članova, od kojih je najveći broj studenata, profesora istraživača i naučnika i građana.
 • Ukupni kapacitet 8 čitaonica je 300 čitalačkih mjesta. Korisnici provode u prosjeku po 8 sati dnevno u Biblioteci, koristeći različite bibliotečke servise.
 • Ukupni knjižni fond oko 800.000 bibliotečkih jedinica.
 • NUBBiH organizira pripremne kurseve i polaganje stručnih ispita za sticanje stručnih zvanja u oblasti bibliotekarstva za kandidate iz cijele BiH.
 • NUBBiH je sjedište Virtualne biblioteke BiH – COBISS.BH (kooperativni on-line bibliografsko-informacijski sistem i servis), koja je članica COBISS.NET-a i umreženo je 50 bilbioteka iz BiH, uključujući i Narodnu i univerzitetzsku  biblioteku Republike Srpske.
 • NUBBiH je predstavnica BiH u evropskim i svjetskim strukovnim asocijacijama i organizacijama (IFLA, CENL, TEL, EUROPEANA, LIBER, CDNL…)
 • Fond Bosniaca je simbol državnosti BiH, koji sadrži publikacije o BiH, djela bosanskohercegovačkih autora, i izdanja iz BiH.
 • NUBBiH nudi on-line pristup katalogu i pristup svjetskim naučnim bazama podataka kao što su: Web of Science, ScienceDirect i EBSCO za sve korisnike.
 • Do 1992. godine u NUBBiH je radilo 107 zaposlenika, a sada 60…Poređenja radi, biblioteke ovog profila u okruženju (Hrvatska, Srbija), imaju po 350 uposlenika.

TRENUTNI GODIŠNJI BUDŽET
Minimalna sredstva neophodna za redovno funkcioniranje (naknade zaposlenicima i materijalne troškove) iznose 1,200.000 KM godišnje.

PRIJEDLOG RJEŠENJA

 • Da se država BiH (Parlamentarna skupština BiH, Vijeće ministara BiH, MCP BiH) izjasne o NUBBiH i pravnom statusu institucija kulture koje je osnovala Bosna i Hercegovina.
 • Da nadležni organi donesu nove zakone o statusu i radu ovih institucija.
 • Da se riješi pitanje redovnog finansiranja, odnosno da finansiranje ove institucija bude predviđeno budžetom. Ne postoji na planeti Zemlji niti jedna „samoodrživa“ biblioteka ovoga profila, niti takva koja se „samofinansira“.

OTVOREN/ZATVOREN
NUBBiH je otvorena, ali radi smanjenim kapacitetom, što koči rast i razvoj institucije. Od početka 2012.  godine zaposlenicima nije isplaćena niti jedna mjesečna naknada, a neizmirene su i obaveze za grijanje, struju, vodu….

S obzirom na Javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture, koji je raspisalo Ministarstvo civilnih poslova, kojim je iznos limitiran na max. 350.000 KM, može se očekivati još teža situacija i dubioza, jer i u slučaju da grant bude dodijeljen NUBBiH(što je još uvijek neizvjesno), ta sredstva su nedostatna za njen normalan rad.

SPECIFIČNI PROBLEMI
Finansiranje: NUBBiH nema stabilan izvor finansiranja na koji se može osloniti. Osnivač, država BiH, ne finansira redovan rad NUBBiH sredstvima iz budžeta. U proteklih 10-tak godina, NUBBiH su dodjeljivana sredstva granta, po javnim pozivima MCP BiH (državni nivo). U 2011. godini, zbog poznatog pitanja (ne)formiranja Vijeća ministara i usvajanja državnog budžeta post festum (31.12.2011.), u potpunosti je izostalo finansiranje u očekivanom iznosu od 410.000 KM. Federalna ministarstva (obrazovanja i nauke; kulture i sporta) daju određenu finansijsku potporu projektima NUBBiH, kao i Kantonalno ministarstvo obrazovanja i  nauke. (sredstva su nedovoljna i nisu garantovana).

Ovako važna i vrijedna institucija ne može se osloniti na finansiranje iz grantova, niti može sebe samu izdržavati naplatom bibliotečkih servisa. Institucije ovoga profila su u svakoj državi ‘na budžetu’ i imaju svega 10% vlastitih prihoda.

Navršava se 20 godina od razaranja Vijećnice, zgrade u kojoj je bila smještena NUBBiH. Gradska uprava polako obnavlja Vijećnicu, ali ne za prijeratnu namjenu već za potrebe gradske administracije.

NUBBiH ima privremeno sjedište u Kampusu Univerziteta u Sarajevu…

POTREBE
Primarna potreba NUBBiH je kontinuirano i stabilno finansiranje redovnih funkcija: naknade zaposlenicima i materijalni troškovi.

Leave A Comment